چراغ سیگنال

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

چــراغ سـیـگـنـال

   
  • انواع چــراغ سـیــگــنال بــا ولــتاژهــای 24 ولــت - 48 ولــت - 110 ولــت و 220 ولــت

  • انواع چــراغ سـیــگــنال با قــطر 22 مـیـلـیـمـتـر و 16 مـیـلـیـمـتـر

  • انواع چــراغ سـیــگــنال ســـمـــاوری

  • انواع چــراغ سـیــگــنال بــا 5 رنــگ : سـبـز - قـــرمـــز - زرد - آبـــی  - ســـفــــید

Schneider


Schneider

 

 

 

              

            

   

     • Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.