سوکت لیفتراکی و سوکت باطری

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

سوکت لیفتراکی و سوکت باطری

   
  • انواع سو کـت هـای لــیفـتراکی و سـوکـت باطـــری از 50 آمــپر تــا 350 آمــپر

  • انواع سو کـت هـای کوچــک  از 25 آمــپر تــا 120 آمــپر

  • Anderson  -  REMA  - Proconect

Anderson - Proconect


Anderson

PROCONECT

 

              

            

 

 

     • Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.