لوازم انداره گیری آرمایشگاهی

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

لوازم انداره گیری آرمایشگاهی

   
  • آمپرمترAC آزمایشگاهی مولتی رنج کلاس 1 با قابلیت اندازه گیری 1-3-10-30 و 100 آمپر

  • ولت متر AC آزمایشگاهی مولتی رنج کلاس 1 با قابلیت اندازه گیری 30-60-150-300 و 600 ولت

  • آمپرمتر DC آزمایشگاهی مولتی رنج کلاس 1 با قابلیت اندازه گیری 1-3-10-30 و 50 آمپر

  • ولت متر DC آزمایشگاهی مولتی رنج کلاس 1 با قابلیت اندازه گیری 3-30-60-150 و 300 آمپر

  • میکرو آمپر (گالوانومتر) صفر وسط آزمایشگاهی کلاس 1 در رنج های 50-0-50 µA و 100-0-100 µA

  • فرکانس متر آزمایشگاهی مولتی ولت کلاس 5/0 با قابلیت اندازه گیری 40 الی60 هرتز با ولتاژهای 110-220 و 380 ولت

  • کسینوس فی متر آزمایشگاهی تکفاز و سه فاز با قابلیت اندازه گیری 5/2 و 5 آمپر - 250 ولت و
     500 ولت (1CTو2CT)

  • وات متر و وارمتر آزمایشگاهی (1CT و 2CT) تکفاز و سه فاز با ورودی های 50 و 150 آمپر - 300 و 600 ولت


     • Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.