آمپرمتر و ولت متر 90 درجه آنالوگ

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

آمپرمتر و ولت متر 90 درجه آنالوگ

   

انواع ولت متر و آمپرمترهای AC و DC در سایزهای 48*48 ، 72*72 ، 96*96 و 144*144 جهت اندازه گیری جریان AC  با ضربه گیرهای دوبرابر (2In) و شش برابر (6In) همچنین جهت CT/1 و CT/5 و جریان DC با ورودی 60 میلی ولت (60mV) و 75 میلی ولت (75mV) ارائه می گردد.

  • DE 48 - DE 72 - DE 96      برای آمپر و ولت AC زیگلر

  • DS 48 - DS 72 - DS 96     برای آمپر و ولت DC زیگلر

Ziegler AC


DE Ziegler AC

Data Sheet Ziegler DE AC

 

    

Ziegler DC

DS Ziegler DC

Data Sheet Ziegler DS DC

 

 

    

Omega AC


SQ Omega AC

    

Omega DC


MQ Omega DC

    

 

  • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.