مولتی متر Ziegler Delta Power

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

مولتی متر Ziegler Delta Power

   

تنظیمات و قابلیت های دستگاه :

 • Three Phase Version

 • Onsite CT/PT Programmable

 • Passward Protection

قابلیت اندازه گیری 15 پارامتر شامل :

 • System Volts

 • System Current

 • Volts L1 – N

 • Volts L2 – N

 • Volts L3 – N

 • Volts L1 – L2

 • Volts L2 – L3

 • Volts L3 – L1

 • Current L1

 • Current L2

 • Current L3

 • Neutral Current

 • Frequency

 • System Active Power(kW)X

 • System Re-active Power(kVAr)X

 • System Apparent Power(kVA)X

 • System Power Factor

   Zigler


 

• Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.