فانکشن میتر MFM 3410

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

فانکشن میتر MFM 3410

   
 •  تنظیمات و قابلیتهای دستگاه :

 • Three Phase Version

 • Onsite CT/PT Programmable

 • User Selectable 1A/5A

 • User Selectable 3 Phase 3W or 4W

 • TRMS Measurement

 • Passward Protection

 • EMC Compatibility

 

 • قابلیت اندازه گیری 18 پارامتر شامل :

 • System Volts

 • System Current

 • Volts L1-N

 • Volts L2-N

 • Volts L3-N

 • Volts L1-L2

 • Volts L2-L3

 • Volts L3-L1

 • Current L1

 • Current L2

 • Current L3

 • Neutral Current

 • Frequency

 • System Current Demand

 • System Max CurrentDemnd

 • System KVA Demand

 • System Maximum KVAdemand

 • System Apparent Power(kVA)

Ziegler

 

• Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.