فانکشن میتر MFM 3420

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

فانکشن میتر MFM 3420

   
 • تنظیمات و قابلیت های دستگاه :

 • Single Phase Version

 • Three Phase Version

 • Onsite CT/PT Programmable

 • User Selectable 1A/5A

 • User Selectable 3 Phase 3W or 4W

 • TRMS Measurement

 • Onsite selection of Auto Scroll or Fixed Screen

 • Min/Max Storage of Voltageand Current

 • User Selectable Low CurrentSuppression

 • Onsite Adjustable displayupdate time

 • Phase reversal indication

 • Parameter Screen recall

 • Energy Count Storage

 • Passward Protection

 • EMC Compatibility

 • قابلیت اندازه گیری 14 پارامتر شامل :

 • System Volts

 • System Current

 • Volts L1-N

 • Volts L2-N

 • Volts L3-N

 • Volts L1-L2

 • Volts L2-L3

 • Volts L3-L1

 • Current L1

 • Current L2

 • Current L3

 • Frequency

 • Import kWh (8 digit resolution)

 • Exort kWh (8 digit resolution)

 • دارای یک یا دو خروجی دیجیتال Digital outputs (one or two)

 

Zigler

  • Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.