فانکشن میتر MFM 3430

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

فانکشن میتر MFM 3430

   
 • تنظیمات و قابلیت های دستگاه :

 • Single Phase Version

 • Three Phase Version

 • Onsite CT/PT Programmable

 • User Selectable 1A/5A

 • User Selectable 3 Phase 3W or 4W

 • TRMS Measurement

 • Onsite selection of Auto Scroll or Fixed Screen

 • Min/Max Storage of Voltageand Current

 • User Selectable Low CurrentSuppression

 • Energy Count Storage

 • Parameter Screen recall

 • Passward Protection

 • EMC Compatibility

 • RS 485 MODBUS

 • Digital outputs (one or two)

 • Analog outputs (one or two) (4-20 mA/0-1 mA)
   

 • قابلیت اندازه گیری 28 پارامتر شامل :

 • System Volts

 • System Current

 • Volts L1-N

 • Volts L2-N

 • Volts L3-N

 • Volts L1-L2

 • Volts L2-L3

 • Volts L3-L1

 • Current L1

 • Current L2

 • Current L3

 • Neutral Current

 • Frequency

 • System Active Power(kW)

 • Active Power L1(kW)

 • Active Power L2(kW)

 • Active Power L3(kW)

 • System Re-active Power(kVAr)

 • Re-active Power L1(kVAr)

 • Re-active Power L2(kVAr)

 • Re-active Power L3(kVAr)

 • System Apparent Power(kVA)

 • Apparent Power L1(kVA)

 • Apparent Power L2(kVA)

 • Apparent Power L3(kVA)

 • System Power Factor

 • Power Factor L1

 • Power Factor L2

 • Power Factor L3

 • Phase Angle L1

 • Phase Angle L2

 • Phase Angle L3

 • Import kWh (8 digit resolution)

 • Export kWh (8 digit resolution)

 • Import kVArh (8 digit resolution)

 • Export kVArh (8 digit resolution)

 • Import kVAh (8 digit resolution)

 • Export kVAh (8 digit resolution)
   

 • دارای خروجی های :

 • RS 485 MODBUS

 • Digital outputs ( One orTwo )x

 • Anal og Outputs ( One or Two)(4-20mA/0-1mA)x
   

 

Zigler

 

• Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.