فانکشن میتر MFM 3440

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

فانکشن میتر MFM 3440

   
 • تنظیمات و قابلیت های دستگاه :

 • Single Phase Version

 • Three Phase Version

 • Onsite CT/PT Programmable

 • User Selectable 1A/5A

 • User Selectable 3 Phase 3W or 4W

 • TRMS Measurement

 • Onsite selection of Auto Scroll or Fixed Screen

 • Min/ Max Storage of Voltageand Current

 • User Selectable Low Current Suppression

 • Parameter Screen recall

 • Energy Count Storage

 • Passward Protection

 • EMC Compatibility
   

 • قابلیت اندازه گیری 50 پارامتر شامل :

 • System Volts

 • System Current

 • Volts L1 – N

 • Volts L2 – N

 • Volts L3 – N

 • Volts L1 – L2

 • Volts L2 – L3

 • Volts L3 – L1

 • Current L1

 • Current L2

 • Current L3

 • Neutral Current

 • Frequency

 • System Active Power(kW)a

 • Active Power L1(kW)a

 • Active Power L2(kW)a

 • Active Power L3(kW)a

 • System Re-active Power(kVAr)a

 • Re-active Power L1(kVAr)a

 • Re-active Power L2(kVAr)a

 • Re-active Power L3(kVAr)a

 • System Apparent Power(kVA)a

 • Apparent Power L1(kVA)a

 • Apparent Power L2(kVA)a

 • Apparent Power L3(kVA)a

 • System Power Factor

 • Power Factor L1

 • Power Factor L2

 • Power Factor L3

 • Phase Angle L1

 • Phase Angle L2

 • Phase Angle L3

 • Import kWh (8 digit resolution)a

 • Export kWh (8 digit resolution)a

 • Import kVArh (8 digit resolution)a

 • Export kVArh (8 digit resolution)a

 • KvAh ( 8 digit resolution) a

 • KAh ( 8 digit resolution) a

 • Current Demanda

 • KVA demanda

 • KW import Demanda

 • KW export Demanda

 • Max Current Demanda

 • Max KVA demanda

 • Max KW import Demnada

 • Max KW export demanda

 • Run Houra

 • On Houra

 • Number of Interruptionsa

 • Phase reversal Indicationa
   

 • دارای خروجی های :

 • RS 485 MODBUS

 • Digital outputs ( One orTwo )a

 • Anal og Outputs ( One or Two)(4-20mA/0-1mA)a
   

Zigler

 

• Back • Up • Next •

 

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.