انرژی میتر (کنتور تابلویی) MFM 3490

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

انرژی میتر (کنتور تابلویی) MFM 3490

   

تنظیمات و قابلیت های دستگاه :

  • Three Phase Version

  • Onsite CT/PT Programmable

  • TRMS Measurement

  • Auto resettable mech counter( 8 Digit )x

 

دارای خروجی :

  • Digital outputs ( One orTwo )x

   Zigler

• Up • Next •
 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.