TV 808

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

TV 808

   

ترانسدیوسرهای ایزوله TV 808 جهت تبدیل اکثر پارامترهای آنالوگ به آنالوگ استفاده می گردد. بزرگترین مزیت این تزانسدیوسرها این است که بیشتر از 250 پارامتر ورودی و خروجی مختلف به راحتی قابل تنظیم می باشد.

برخی از مشخصات فنی این ترانسدیوسر به شرح زیر می باشد:

با ورودی های DC :

0-0.1 mA        0.2....1 mA        0.1....0....1 mA

0-0.2 mA        1....5 mA           0.2....0....0.2 mA

0-0.5 mA        2....10 mA          1....0....1 mA

0-1 mA           4....20 mA          2....0....2 mA

0-2 mA                                    5....0....5 mA

0-5 mA

0-10 mA

0-20 mA

 

0-60 mV        0.2-1 V        75-0-75 mV

0-75 mV        1-5 V           100-0-100 mV

0-100 mV      2-10 V          200-0-200 mV

0-200 mV      4-20 V          500-0-500 mV

0-500 mV                          1-0-1 V

0-1 V                                2-0-2 V

0-2 V                                5-0-5 V

0-5 V                               10-0-10 V

0-10 V                             20-0-20 V

0-20 V

0-40 V

با خروجی های DC :

0-20 mA            0-10 V

4-20 mA            2-10 V

20-0-20 mA       10-0-10 V

  • با تغذیه های مولتی رنج 60...24 V AC-DC و 230...85 V AC-DC

  • قابلیت تنظیم و کالیبره کردن دقیق بوسیله دو پتانسیو متر Zero و Span

  • قابلیت سفارش تک ورودی ، تک خروجی و تک ورودی ، دو خروجی و دو ورودی ، دو خروجی

  • اندازه سایز کوچک با قطر 17.5mm

  • قابلیت نصب به صورت پانلی و ریلی

  • استفاده از تکنولوژی SMD

  • دارای استاندارد CE و EMC اروپا

  • ترمینال های ورودی و خروجی تا 4KV

  • کلاس  0.5

  • زمان پاسخگویی کمتر از 300 میلی ثانیه (ms)

Omega


 
Ziegler


 

 

 

  • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.