خازن

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

خازن

   

انواع خازن های DC در ظرفیت ها و ولتاژهای مختلف ارائه می گردد.

Itelcond

  • Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.