میگر دیجیتال زیگلر

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

میگر دیجیتال زیگلر

   

دستگاه تست عایقی یا میگر جهت اندازه گیری مقاومت هایی با توان بالا مورد استفاده قرار می گیرد که برای اندازه گیری چنین مقاومتهای نیاز به ولتاژ زیادی است . در بعضی از این نوع دستگاهها ولتاژ اندازه گیری بین 1000 ولت تا 10 کیلو ولت است .
میگر های دیجیتال زیگلر به دو صورت RI 10 و RI 20 می باشد .
 

  

 

RI 10
RI 20
 

• Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.